FAQ

Innan du träffar din besiktningsman

Byggbesiktning.


- Chassi: Vid byggbesiktning så önskar vi att ditt projekt har ett så komplett chassi som möjligt. Tanken med detta är att du som kund ska bli informerad under byggets gång gällande eventuella brister som kan vara lättare att åtgärda under byggtiden istället för när fordonet är klart.


- Konstruktion: Material och sammanfogning (svetsning) är en av huvudpunkterna

 som vi granskar vid en byggbesiktning. Känner du dig osäker på detta, ta hjälp

 då detta är en kritisk del som måste vara utfört på ett rätt och riktigt sätt för att du ska kunna få ditt fordon registrerat.


- ID-märkning (chassinummer): Ditt fordon ska ha en väl synlig id-märkning.

 Bygger du amatörbyggt fordon ska ditt tilldelade chassinummer som börjar

 med YVVT vara instansat i ram innan möte med din besiktningsman. Höjden

 på bokstäver och siffror ska vara minst 7mm på bil och 4mm på MC.


Slutbesiktning.

- Provkörning: Vid slutbesiktningen på ett ombyggt eller

 amatörbyggt fordon ska ditt fordon provköras, bullerprovas samt bromsprovas.

 Det är då givetvis viktigt att ditt fordon är säkert och funkar som det ska.


Följande punkter är sådant du bör kontrollera innan du träffar din TESTA besiktningsman.


- Hjul-geometri: Du måste se till att det är injusterat, ta hjälp av t.ex. en däckfirma som tillhandahåller 4-hjulsinställningar.


- Bromsar: Provbromsa ditt fordon. Anser du att dina bromsar är otillräckliga eller drar ojämnt så kan du med största   sannolikhet räkna med att du kommer att få anmärkning på detta.


- Motoreffekt och ursprung: Du måste tillhandahålla uppgifter angående effekt samt ursprung på din motor. Bil får ha tillåten   maxeffekt på 15kw/100kg.


- Ljudnivå: För ett godkänt bullerintyg krävs det att ditt fordon ljudmässigt håller sig under max tillåtna decibelnivå.   Ombyggda och amatörbyggda fordon (84db). Mätningen sker passerande i 50km/h med gaspådrag 10 meter innan db-mätaren.   Tycker du att ditt fordon låter mycket så finns även här en risk att du inte får ett godkänt intyg. - Motor: Tänk på att fordonet ska gå rent. Bullerprov kan inte genomföras på fordon med motorer som "hostar" vid gaspådrag.


 - Avskaffning av skärmkrav: I augusti 2019 släpptes skärmkravet även på ombyggda och amatörbyggda bilar. Man ska

 inte behöva göra en ny regbesiktning, MEN, man bör vara medveten om att åker man

 skärmlöst utan att ha det inskrivet i papprena och blir stoppad så kan det hända att

 polisen trots allt inte har 100% koll och sätter ombesiktning med motivering att

 "erforderlig utrustning saknas". Då blir man ålagd en regbesiktning iallafall.


 Man kan åka in och bara besikta in att bilen inte har skärmar, ungefär som att man

 bara åker in och besiktar ett drag. Det kostar dessutom mycket mindre än en full

 registeringsbesiktning. Det är alltså en rätt så bra idé att göra det.


 Den regel som man kan visa upp om nån inte känner till den hittar man HÄR


 - Besiktningskrav: Besiktningsfritt för MC 40 år och äldre, bil 50år och äldre

 from 20 Maj 2018.


 Ombyggda och amatörbyggda fordon som ska registreras i Sverige ska uppfylla Transportsyrelsens föreskrift TSFS2013:63 (bil)   och Vägerkets föreskrift VVFS 2003:23 (MC). Nedan finns länk till TS förordningar för bil och MC.


 - Bil: I kapitel 41 hittas "särskilda krav för ombyggda och amatörbyggda personbilar och lätta lastbilar", ni hittar den HÄR


 - MC: I kapitel 27 hittas "särkilda krav för ombyggda och amatörbyggda motorcyklar", ni hittar den HÄR