Prislista

Uppdragen utföres efter fullgod betalning (faktureras) och överenskommet datum med besiktningsman.

Samtliga priser är inkl. 25% moms.

Bil

I besiktningen ingår bygg- och slutbesiktning samt bromsprov

Bullerprov ingår ej.

Besiktning 5 000:-

MC

I besiktningen ingår bygg- och slutbesiktning samt bromsprov

Bullerprov ingår ej.

Besiktning 3 900:-


Bil & MC

Nedan angivna priser gäller vid enskilda tester och intyg.

Bullerprov

1 500:-

Bromsprov

1 500:-

Utredning om identitet

4 000:-

Verifieringsintyg

3 750:-

Intyg ändrat fordon

2 500:-

Eventuell servicekostnad (=resetid och milersättning) kan tillkomma. Din besiktningsman informerar om detta