Prislista

Uppdragen utföres efter fullgod betalning (faktureras) och överenskommet datum med besiktningsman.

Samtliga priser är inkl. 25% moms.

Bil

I besiktningen ingår byggbesiktning (2500:-) samt slutbesiktning (2500:-) samt bromsprov, Bullerprov ingår ej.

Eventuell ombesiktning vid alvarligare fel kostar 1500:-

MC

I besiktningen ingår byggbesiktning (1950:-) samt slutbesiktning (1950:-) samt bromsprov, bullerprov ingår ej.

Eventuell ombesiktning vid alvarligare fel kostar 1500:-


Bil & MC

Nedan angivna priser gäller vid enskilda tester och intyg.

Bullerprov

1 500:-

Bromsprov

1 500:-

Utredning om identitet

4 000:-

Verifieringsintyg

3 750:-

Intyg ändrat fordon

2 500:-

Eventuell servicekostnad (=resetid och milersättning) kan tillkomma. Din besiktningsman informerar om detta