Om TESTA

TESTAs målsättning är att verka för dig som bygger eller ska bygga ett amatörbyggt eller ombyggt fordon.


Vi vägleder dig under projektet, utför

besiktningar samt upprättar nödvändig

dokumentation inför registreringsbesiktning.

Även du som redan har ett fordon av detta slag

men som inte har korrekta uppgifter i registreringsbeviset kan behöva hjälp att ordna till detta.


Förutom att det är ett krav finns det fler fördelar med att fordonet tekniskt stämmer överens med registreringsbeviset:

   * Försäkringsskyddet stämmer överens med fordonet

   * Fordonet klarar en flygande besiktning eller en kontrollbesiktning

   * Värdet på fordonet blir högre när all dokumentation stämmer.


Vi på TESTA kan ofta vara behjälpliga med andra underlag, inför utredningar som kan krävas då du behöver till exempel:

   * Styrka ditt fordons identitet

   * Identifiera motor eller andra komponenter.